Funka i nytt strategisk oppdrag: Oversyn av EUs webdirektiv

EU-kommisjonen har gitt PriceWaterhouseCoopers, OpenEvidence og Funka i oppdrag å gjennomføre det formelle oversynet av EUs webdirektiv. Oppdraget går ut på å undersøke hvordan direktivet oppfyller målene og om det fungerer som det skal - samt å komme med forbedringsforslag.

Dette er et utrolig spennende oppdrag, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef på Funka, som leder oppdraget på vegne av Funka. Det at det er vi som fører oversynet, gjør at vi kan fortsette å påvirke den politiske utviklingen på tilgjengelighetsområdet på EU-nivå.

I 2021 kommer samtlige medlemsstater i EU å rapportere inn resultatene av tilsynet som har blitt ført på nasjonalt nivå til Europakommisjonen. Funkas oppdrag innebærer å analysere tilsynsrapportene og sammenligne resultater mellom land, sektorer og typer av nettsteder, for å om mulig oppdage trender. Analysen kan hjelpe Kommisjonen med å avgjøre hvilke områder som har behov for ytterligere støtte eller fokus.

Vi vil også undersøke hvordan personer med funksjonsnedsettelser, brukerorganisasjonene, offentlig sektor og andre som omfattes av lovgivningen, tilsynsmyndigheter og IT-bransjen ser på direktivets gjennomføring, implementering og effekt.

I tillegg vil vi åpne for dialog med allmenheten i en så kalt offentlig høring (public consultation), der alle kan komme med innspill knyttet til direktivet. Etter å ha samlet inn informasjon fra alle disse kildene, sammenstiller vi en rapport som viser hvor effektivt direktivet er og kommer med anbefalinger om eventuelle forbedringer.

Spørsmålene som oppdraget skal besvare er blant annet:

  • Er direktivet og dets forskrifter fortsatt relevante og egnet for formålet, gitt andre lover rundt universell utforming og den teknologiske utviklingen?
  • Har direktivet harmonisert markedet for webtilgjengelighet?
  • Har direktivet gjort det enklere for personer med funksjonsnedsettelser å få tilgang til offentlige tjenester og informasjon og dermed økt sosial inkludering?
  • Trengs ytterligere tiltak for å sikre at direktivet får ønsket effekt?

Oppdraget startet i februar 2021 og avsluttes juni 2022.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)