Når standardisering må gå unna

Funkas Susanna Laurin er utnevnt som ekspert i ETSIs Specialist Task Force, som har fått oppgaven å oppdatere EN-standarden med tilgjengelighetskrav for mobilgrensesnitt, slik det kreves av det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet.

Når direktivet trer i kraft den 23. september 2018, må det være en harmonisert og revidert EN301549 (versjon 2) med tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper.

Og den jobben har nettopp begynt! Å utvikle en harmonisert standard på ti måneder kan høres ut som science fiction, men det skjer faktisk akkurat nå.

I henhold til mandatet 544 har EU-kommisjonen kontraktert telekommunikasjonsindustriens standardiseringsorganisasjon ETSI for å oppdatere EN-standarden slik at den dekker de tekniske spesifikasjonene for mobilapper, som kreves av det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet.

ETSI har satt sammen en arbeidsgruppe kalt STF 536 / BS (TC HF) for å utføre oppgaven. De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, som eier opphavsrett til EN-standarden, bidrar selvsagt også til det tekniske innholdet og til å godkjenne standardutviklingen.

Fare for fragmentering

Samtidig arbeider W3C med den neste versjonen av WCAG, kalt 2.1, der suksesskriterier for tilgjengeligheten av mobilgrensesnitt er ett av tre fokusområder.

Jeg håper virkelig at vi kan sikre at disse prosessene blir jevnt koordinert, selv om timingen er vanskelig, sier Susanna Laurin. Det ville være veldig uheldig hvis vi ender med to forskjellige standarder bare uker eller måneder fra hverandre.

For å overholde det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet, må den harmoniserte EN-standarden publiseres innen 31. mai 2018, som er tidligere enn WCAG 2.1 er planlagt for. Men en viktig idé bak direktivet er å harmonisere det indre markedet. Så logisk bør alle involverte aktører søke felles markedsforhold, ikke fragmentering.

Ytterligere oppdateringer og utvikling

I tillegg til å sikre at standarden dekker alle tilgjengelighetsbehov i direktivet, vil arbeidet også bety at mindre rettelser til den eksisterende standarden gjennomføres innenfor rammen av arbeidsgruppens oppgave.

Andre forbedringer i EN301549, som krever mer arbeid, og som ikke er nødvendige for å oppfylle kravene i det europeiske webtilgjengelighetsdirektivet, vil bli behandlet i neste versjon.

Krav til IT-produkter og tjenester som fungerer for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og læringsproblemer, vil bli inkludert i fremtidige revisjoner av standarden. Dette ble foreslått av EU-kommisjonen allerede under arbeidet med mandat 376. For å sikre at kravene er sammenlignbare med den siste oppdateringen av Seksjon 508 i USA, er også på dagsorden for fremtidige oppdateringer.

Det er spennende tider for oss som jobber med tilgjengelighet, fortsetter Susanna Laurin, det er veldig morsomt å være midt i all aktivitet! Selv om det er utfordringer på flere nivåer, ser jeg frem til et interessant år.

Webtilgjengelighetsdirektivet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Funka i ekspertgruppe for Webtilgjengelighetsdirektivet

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)