Ny europeisk standard om Design for All

Nok en ny europeisk standard er publisert. Dette pleier å bety lange, tekniske og tungleste tekster. Men EN17161 er litt annerledes. Dette er en standard som har som mål å hjelpe organisasjoner å forstå og bruke konseptet Design for Alle. Standarden inneholder ingen tekniske eller obligatoriske krav, men derimot mange verdifulle anbefalinger.

Design for All er et begrep som bygger på at brukerens evner varierer fra individ til individ, i ulike situasjoner og over tid. Det har lenge pågått en debatt mellom de som foretrekker universell utforming og de som syns Design for All er bedre. På norsk blir det enda mer forvirrende ettersom universell utforming ofte brukes i stedet for tilgjengelighet.

Organisasjoner som arbeider i henhold til konseptet, uansett hva det kalles, vil i mye større grad være rustet til å produsere produkter og tjenester som er universelt utformede og som fungerer for alle. I stedet for å starte med de tekniske spesifikasjonene for tilgjengelighet eller universell utforming, kan du sørge for at de interne prosessene tar hensyn til menneskelig mangfold. Slik blir universell utforming et resultat av Design for All-strategien.

Tanken som sådan er ikke ny; Funka og mange andre organisasjoner har brukt Design for All-konseptet i flere tiår. Men standarden kan være svært et nyttig verktøy for å spre kunnskapen med, ikke minst gjennom et viktig fokus på brukerinvolvering og praktiske anbefalinger.

Jeg er spesielt begeistret for formuleringen ”access, understand and use”, som introduseres i EN17161, sier Susanna Laurin, Forsknings- og Innovasjonssjef hos Funka. Begrepet universell utforming bør selvfølgelig inkludere områdene Tilgang, Forståelighet og Bruk, men har dessverre fått en veldig teknisk slagside.

Standarden er ikke obligatorisk og har ingen direkte kobling til noen lovgivning. Det er derfor en risiko for at den ikke vil bli allment spredd. Men standarden kan hjelpe organisasjoner til å strukturere sitt interne arbeid på en bedre måte, noe som forenkler arbeidet med å oppnå et høyere nivå av tilgjengelighet/universell utforming (og dermed overholde lovens krav). Dette bør være av interesse for mange organisasjoner, ikke minst ettersom den Europeiske Tilgjengelighetsloven, som omfatter visse spesifikke produkter og tjenester, gjør at stadig flere kommersielle aktører vil få høyre krav på tilgjengelighet/universell utforming.

EN17161 dekker hele prosessen der organisasjoner designer, utvikler og tilbyr produkter, varer og tjenester. Den retter seg mot ordinære produkter og er formulert for å kunne fungere i ulike typer av organisasjoner.

Standarden kan brukes som et supplement til forretningsforvaltning og interne prosesser. Blant annet omfattes spørsmål om:

  • Å forstå behov og forventninger
  • Lederskap og ansvar
  • Planlegging-, organisasjons- og driftsprosesser
  • Å overvåke, analysere og forbedre
Å inkorporere ideen om Design for All inn i en hel organisasjon, fra ledelse til produksjon, er et stort steg. Jeg håper at EN17161 kan tjene som inspirasjon", sier Susanna Laurin.

”Design for All – Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services – Extending the range of users.” Dette er det formelle navnet på EN17161. Standarden er et resultat av EU-kommisjonens mandat 473. Mandatet har hatt som mål å inkludere universell utforming gjennom en Design for All-metodikk i relevante standardiseringsaktiviteter knyttet til produkter, varer og tjenester.

Om EN17161 på CEN / CENELEC sitt nettsted (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)