Funka tar frem anbefalinger for en europeisk målemetode for universell utforming på nett

EU-kommisjonen har foreslått lovgivning, som fortsatt ikke er vedtatt, på området universell utforming på nett, det såkalte direktivet som ble stemt frem i EU-parlamentet. Kommisjonen fortsetter forberedelsene ved å gi et konsortium, med Funka som prosjektleder, i oppdrag å ta frem anbefalinger for en målemetode som skal brukes for å sørge for at loven, når og om den blir realisert, etterleves i samtlige medlemsstater.

Det skal bli veldig interessant å jobbe med metodearbeidet på europeisk nivå, sier Funkas Analyseansvarlig Andreas Cederbom. Vi har jo gjort dette arbeidet både i Norge og Sverige, men med mange land involvert blir oppdraget mer komplekst.

I kommisjonens forslag til direktiv fremgår det at den kommende lovgivningen skal måles på nasjonalt nivå, men med en europeisk metode som gjør det mulig å sammenligne utviklingen mellom de ulike EU-landene. Dette har så langt vært vanskelig ettersom regelverk og målemetoder i de ulike medlemsstatene er så forskjellig.

Uten å finne opp hjulet

Prosjektet har fått navnet SMART 2014/0061 Monitoring methodologies for web-accessibility in the European Union. I oppdraget inngår kartlegging av eksisterende nasjonale målemetoder og gransking av disse med hjelp av en standardisert metode for kvalitetskontroll og ekspertevaluering. Prosjektet undersøker målemetodenes omfang, kvalitet og driftssikkerhet. Basert på resultatet presenterer vi anbefalinger for hvordan måling skulle kunne gjennomføres i hele Europa.

Parallelt med dette arbeidet gjennomføres brukertester med personer med nedsatt funksjonsevne på europeisk nivå. Delresultat av prosjektet ble presentert under en  åpen workshop i Brussel i november 2015.

Konsortiet samarbeider med nasjonale eksperter og ett så kalt advisory board med høy kompetanse på området universell utforming på nett.

 

Finansiering: EU-kommisjonen
Konsortium: Oppdraget ledes av Funka og prosjektpartnere er Empirica og den Europeiske paraplyorganisasjonen for brukerorganisasjoner EDF. W3C og konsulentselskapet COWI deltar i prosjektet som underkonsulenter.
Tidsperiode: 1. januar – 31. desember 2015
Budsjett: 246 400 EURO

SMART 2014/0061 Monitoring methodologies for web-accessibility in the European Union nettsted (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Metoder for å overvåke universell utforming på nett i EU (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Prosjektrapportering

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)