EU-kommisjonen publiserer Funkas rapport om universell utforming på nett i Europa

Endelig! Det får man si, for oppdraget på vegne av EU-kommisjonen med å utvikle indikatorer og målemetoder for deretter å gjennomføre arbeidet med å granske og teste universell utforming på nett i hele EU pluss Norge, USA, Canada og Australia, er kanskje det mest omfattende arbeidet vi noen gang har gjort! Og et av de viktigste.

Det skal bli spennende å se hvordan disse resultatene kan bidra til å heve nivået på universell utforming generelt, sier Funkas analyseansvarlig Andreas Cederbom, som er ansvarlig for rapporten.

Så hvordan ser det ut da?

Resultatet av studien er nedslående. Til og med enkle ting, som riktig koding av overskrifter, feiler på flere steder. Og de litt ”nyere” kravene, som kom i WCAG 2.0 allerede i 2008, har enda mindre gjennomslag.

Landene viser til store forskjeller, men ingen av dem kan egentlig anses for å være bra. Vi hadde kanskje håpet på at hele EU kunne dratt lærdom av hverandre, og latt seg inspirere av gode eksempler, men dette er dessverre ikke tilfelle.

Funka har kommet til en viktig konklusjon; at de landene som tilsynelatende har klart seg best har en kombinasjon av flere ting:

  • Lovgivning eller policy som ikke er alt for teknisk detaljestyrt, men mer fokus på rettigheter
  • En sterk bransje eller høy webkompetanse blant brukerorganisasjonene

I debattene høres det av og til ut som at en lov skulle kunne løse alt, men her ser vi tydelig at dette ikke er tilfelle. Derimot vil en gjennomtenkt lovgivning som rettet fokus på spørsmålet være til hjelp.

En lang rapport som likevel ikke sier alt

Undersøkelsen baserer seg på WCAG, som er de internasjonale retningslinjene for universell utforing på nett man skal forholde seg til. Dette betyr at for eksempel kognitive aspekter eller deler som har med innhold å gjøre uteblir og det meste dreier seg kun om teknikk. Undersøkelsen ser heller ikke på hvordan grensesnittet fungerer i mobil og nettbrett, eller hvor universelt utformet dokumentene er. Rapporten må derfor ikke anses som en absolutt måling, men heller som en temperaturmåler som med hjelp av stikkprøver sammenligner status mellom de ulike landene. Les den gjerne, og spør oss om du vil vite mer!

Funka har vært ansvarlig for de områdene i rapporten Study on Assessing and Promoting E-Accessibility in Europe (Meac-rapporten) som har dreid seg om internett, mens tyske Empirica og irske WRC har stått for Telecom og TV.

Meac-rapporten, engelsk tekst, pdf (3 MB) åpnes i nytt vindu

 

Finansiering: EU-kommisjonen
Konsortium: Funka, Work Research Centre, Empirica, Technosite 
Tidsperiode: 2011-2013

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)