Funka gransker digitale læringsplattformer

Funka har på oppdrag fra Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Sverige, tilsvarende Statped, gransket de største læringsplattformene på det svenske markedet. Resultatet er blandet og delvis nokså nedslående. En del av systemene er ikke universelt utformet og risikerer dermed å utestenge visse elevgrupper.

Det er merkelig at det fortsatt leveres systemer som er så lite universelt utformet, sier Andreas Cederbom som har ledet granskingen hos Funka.

Funka ser i likhet med SPSM to umiddelbare behov: 

  • Å lære opp bestillere, slik at kommuner og andre kunder klarer å stille riktige krav ved anskaffelse av læringsplattformer. Alt for ofte arbeider man bra med sitt eksterne nettsted, mens krav på universell utforming ofte blir glemt når man anskaffer andre systemer. Dette kan resultere i at elever med spesielle behov ikke får de samme forutsettningene som andre elever.

  • Å kurse leverandørene i universell utforming slik at flere ser på det å oppfylle kravene som en selvfølge. På sikt burde alle læringsplattformer være universelt utformede, hvis ikke burde det være umulig å selge de.


Finansiering:
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Tidsperiode: 2009

Sammendrag av rapporten kan lastes ned fra Specialpedagogiska skolmyndighetens nettsted: Rapport fra SPSM om læringsplattformer, PDF-format, (på svensk), åpnes i nytt vindu

Staffan Hammerman, koordinator hops Specialpedagogiska skolmyndighetens distansevirksomhet i Sverige forteller mer om granskingen av læringsplattformer, svensk tekst

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)