Funka i strategisk oppdrag for den finske regjeringen

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner kommer til å bli nasjonal lov i alle EUs medlemsland senest 23. september 2017. Det innebærer at land med eksisterende lovgiving om universell utforming må harmonisere med det nye direktivet og at land uten lovgiving må lage nye bestemmelser.

I Finland er det finansministeriet som har ansvaret for innføringen av ny lovgiving, og Funka har fått oppgaven å gjøre en internasjonal gjennomgang av eksisterende lovgiving og pågående innsatser i andre europeiske land i en sammenligningsstudie.

Som en del av vårt arbeid for lovgivingsforslaget trenger vi detaljert og aktuell informasjon om gjennomføringen av direktivet i andre land. Vi tror at dette studiet kommer å hjelpe oss å få et bredere bilde av ulike aspekt, sier Markus Rahkola, formann for gruppen som innfører EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner i Finland.

I oppdraget kommer vi å benytte vårt omfattende europeiske ekspertnettverk, kontakter innen regjeringer, industrien, akademia, brukerorganisasjoner og standardisering, for å gjøre intervjuer og undersøkelser.

Den nasjonale gjennomføringen av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner er viktig for å oppnå økt inkludering, sier Susanna Laurin, som leder oppdraget. Vi ser fram mot å samarbeide med den finske regjeringen i dette spennende arbeidet.

Studiet utføres i løpet av høsten 2017 og inneholder informasjon på nasjonalt nivå samt sammenligning mellom åtte land innen:

  • Policy-arbeid
  • Lovverk
  • Krav og standarder
  • Hvordan tilsyn skal utøves og av hvilken myndighet
  • Hvordan EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner ombudsmann skal organiseres
  • Verktøy for implementasjon
  • Økonomiske rapporter rundt kostnader

 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)