Funka inn som eksperter når DTL skulle tolkes

Den første gangen noen anmeldte en nettløsning for brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL, hentet Likestillings- og Diskrimineringsombudet, LDO, inn Funkas eksperter for å utrede klagesaken.

Saken

Saksøkeren var en blind person som følte seg diskriminert fordi det ikke var mulig å bestille flybillett og assistanse på flyplassen i samme operasjon på nettsidene til Norwegian. Brukeren måtte ringe for å bestille assistanse, som både var mer tidkrevende og dyrere enn å bestille på nett.

Lovtolking

Det som skulle prøves av ombudet var altså hvorvidt det kan anses som diskriminerende at personer med assistansebehov tvinges til å ringe i stedet for å bruke webben. Norwegians forsvar var at det skulle bli urimelig dyrt å gjennomføre forandringen å legge til muligheten til å bestille assistanse i samme arbeidsflyten som billettbestillingen.

Etter flere runder ble Funka kalt inn som eksperter, med følgende oppgaver og funn:

  • Vi gjennomførte en granskning av det bookingsystemet som Norwegian oppga at de benyttet, og det viste seg at dette kunne håndtere assistansebestilling uten omfattende endringer.
  • Vi påviste at flere andre flyselskap tilbyr mulighet for å bestille assistanse på nett.
  • Dessuten kunne vi vise at de fleste flyplasser håndterer lignende bestillinger manuelt, så noen dyr utvikling var det ikke snakk om.

Norwegian valgte da å imøtese kravet, og har lagt til muligheten for å bestille assistanse ved bestilling på nett.

Observer at klagesaken utelukkende gjaldt muligheten at bestille billett og assistanse samtidig via webben. Øvrige problemer med universell utforming på Norwegian sitt nettsted var ikke del av hva vi skulle undersøke.

Veien videre

Dette sakseksempelet viser nødvendigheten av at enkeltindivider faktisk klager virksomheter inn for at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bli meningsfull. I tillegg ser vi at det er problematikk med at kompetansen til å bedømme for eksempel rimelighet mangler hos den myndigheten som skal håndtere klagesaker.

Når Difi presenterer sin måling av status i riket skal det bli interessant å se om disse svakhetene i systemet kan oppveies av at flere får opp øynene for risikoen for å bli anmeldt, og derfor agerer proaktivt.

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)