Funka kurser IT-leverandører

Funka har fått i oppdrag av Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) i Norge, å utforme, gjennomføre og dokumentere kurs i universell utforming for IT-leverandører. Delvis handler det om grunnkurs for alle som leverer til offentlig sektor, også for prosjektledere og selgere. Men Funka kommer også til å utforme ikke mindre enn seks ulike fordypningskurs, tilpasset alt fra utviklere til designere.

På denne måten håper vi å kunne heve kompetansen hos alle som leverer med krav på universell utforming. Den som bestiller noe med krav på universell utforming, skal føle seg sikker på at produktet eller tjenesten de får er universelt utformet.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Tidsperiode: 2010-2011

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)