Funka undersøker sertifiseringsmuligheter innen universell utforming

Funka har fått i oppdrag fra den irske myndigheten for spørsmål rundt funksjonsnedsettelser, National Disability Authority, å gjennomføre en undersøkelse om muligheter for sertifisering i universell utforming for eksperter i IT-sektoren.

Jeg gleder meg til å jobbe med denne studien – ikke minst fordi Funka arbeider mot det samme målet ved å være en av grunnleggerne av IAAP, den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, sier Emil Gejrot, Juniorforsker hos Funka.

Det er et sterkt behov for at universell utforming er en integrert del av IT-arbeidet i Irland, så vel som i andre land. Så lenge høyere utdanning ikke dekker disse emnene vil etterarbeid alltid være nødvendig, noe som er både er dyrt og ineffektivt. Derfor har Funka fått i oppdrag å undersøke muligheter for sertifisering i universell utforming for å støtte IT-eksperter i sine forskjellige roller innen design, utvikling, administrering og for innkjøp av IT-systemer som fungerer for alle. Tanken er å på et senere tidspunkt kunne utvikle et program for faglig akkreditering innen universell utforming.

Vi som fungerer som senter for kompetanse innen universell utforming ser frem til å få konkrete forskningsresultater, for å sikre kontinuerlig faglig utvikling for IT-fagfolk, sier Shane Hogan, senior rådgiver ved National Disability Authority i Irland.

Funka vil undersøke hva fagfolk i IT-sektoren kan innen universell utforming og tilgjengelighet, for å gi anbefalinger om hva som muligens kan forbedres. Vi vil også undersøke på hvilken måte nåværende utdanninger, både i Irland og i andre land, kan utformes for å bedre matche behovene som eksisterer.

National Disability Authority er en uavhengig statlig myndighet som gir ekspertråd om utfordringer innen funksjonsnedsettelser og arbeider for å fremme universell utforming i Irland.

The National Disability Authority nettsted (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Funkas tillitsoppdrag og utredninger