Funka utreder teknikk for opplest tekst

For brukere med behov for opplest tekst i tv-sendinger, er det naturligvis viktig at teknikken fungerer. Dette oppdraget handler om TV4, det største TV-selskapet på det svenske markedet, ettersom Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, tilsvarende Mediatilsynet i Norge, håndterer universell utforming hos de kommersielle tv-selskapene.

MPRT arbeider for ytringsfrihet og støtter mulighetene for mangfold og universell utforming innen presse, radio og tv. I Sverige bedriver SVT, tilsvarende NRK, en forsøksvirksomhet med automatisert opplesning og TV4 tilbyr innlest tekst med menneskestemme, men i liten skala.

I Norge lanserte NRK den 15. januar kanalene NRK1 lydtekst, NRK2 lydtekst og NRK Super/NRK3 lydtekst med syntetisk stemme fra Lingits. Store konkurenter som TV2 har valgt å satse på direkteteksting, men de vurderer også muligheten for å ta i bruk lydtekst i fremtiden.

Det skal bli interessant å se hvilke tekniske muligheter som finnes, sier Tommy Feldt, en av Funkas eksperter på universell utforming som kommer til å arbeide med oppdraget. Opplest tekst er en viktig tjeneste for mange, og en virkelig bra automatisk teknikk vil være til stor fordel for brukerne.

Oppdraget innebærer at Funka skal:

  • Kartlegge hvilke tekniske opplesningsløsninger av tekst i tv-sendinger som finnes på de ulike markedene og hvilke av disse som brukes i Norge og resten av Norden
  • Redegjøre for tekniske forskjeller mellom løsningene
  • Beregne kostnader for tv-selskap og brukere
  • Analysere brukeropplevelsen

Deretter skal resultatene av utredningen sammenstilles og analyseres, samt rapporteres til den svenske Myndigheten för press, radio och tv.

Funka takker for tilliten og ser frem til et spennende oppdrag.