Gransking av universell utforming på nettstedene til de svenske riksdagspartiene

De politiske riksdagspartienes nettsteder utestenger personer med nedsatt funksjonsevne fra viktig informasjon. Dette skjer pinlig nok under valgåret 2010, det året EU og Sverige har hatt som målsetting å oppnå visjonen om et universelt utformet samfunn, åpent for alle. Dette er et stort demokratisk problem som grenser til diskriminering.

Universell utforming innebærer at alle mennesker, uavhengig av evne, skal kunne ta til seg informasjon og utføre tjenester. Funka har gransket riksdagspartienes nettsteder for å se hvordan de følger internasjonale retningslinjer for universell utforming. Vi gjør dette hvert år, på eget initiativ, fordi vi anser dette for å være et viktig demokratisk spørsmål.

Store problemer med universell utforming
Riksdagspartienes nettsteder er generelt sett problematiske for mange grupper av brukere. De er inkonsekvente, vanskelige å forstå, upedagogiske og de benytter uvanlige løsninger. Flere er også falleferdige rent teknisk, noe som gjør de svært vanskelige å bruke for personer med hjelpemidler.

Målgruppene som kan få problemer på disse nettstedene er blant annet dyslektikere, personer med motoriske nedsettelser, personer med konsentrasjonsvansker eller kognisjonsproblemer, blinde, svaksynte, eldre, innvandrere og uerfarne brukere.

Rapporten viser til alvorlige brister hva gjelder teknikk, pedagogikk og språk. Vi karaktersetter riksdagspartienes nettsteder og gjør det mulig å sammenligne årets resultat med resultatet fra 2006. Dessverre finner vi igjen et par av de samme problemene som vi påpekte allerede i 2006.

 

Finansiering: Funka
Tidsperiode: 2010 

Svenske Dagbladet skriver om Funkas rapport, (på svensk), åpnes i nytt vindu

Funkas rapport om universell utforming på de svenske riksdagspartienes nettsteder, PDF-fil 725kb, (på svensk), åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)