Holdningsundersøkelse blant unge

Funkas intervjuundersøkelse om holdninger blant unge personer med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble presentert under årsmøtet til European Patient Forums. Rapporten inneholder resultater fra Sverige, men lignende funn er bekreftet fra andre land.

Noen punkter fra rapporten som er verdt å notere:

  • Samfunnets støttesystemer anses som fiender som må bekjempes. Dette kan for eksempel handle om TT-tjenester eller ulike former for støtte, hjelp og bidrag.
  • Mange unge med kroniske sykdommer blir fort voksne. De lærer seg fort ansvar og går glipp av mye av barndommen.
  • Ingen av de som deltok i undersøkelsen er medlemmer i en bruker- eller pasientorganisasjon.
  • Deltagerne opplever at beslutningstagere ikke har en kanal for å påpeke feil og problemer.

En dårlig start

Barn med kroniske sykdommer har mye fravær fra skolen på grunn av legebesøk og undersøkelser. Mange foreldre tror at skolen på en eller annen måte kompenserer for elvens fravær, men sannheten er at elever med nedsatt funksjonsevne, og/eller kroniske sykdommer, gjør det dårligere rent faglig og har en høyere strykprosent enn øvrige elever.

Omverdens syn på individet påvirker individets mentale selvbilde. Et tydelig eksempel på dette er unge mennesker som allerede i begynnelsen av tenårene har bestemt seg for at de ikke kommer til å klare en heltidsjobb. Et slikt lavt ambisjonsnivå forekommer svært sjeldent blant andre ungdommer.

Ungdommers behov for en fleksibel hverdag er et annet viktig spørsmål. Å gå på kino eller treffe venner, uten å planlegge i forveien, fungerer ikke i det hele tatt hvis man er henvist til en TT-tjeneste. Lengre reiser kan også by på store problemer, noe som kom svært tydelig frem for en av de svenske deltagerne som reiste med elektrisk rullestol. Av en eller annen grunn skrudde flypersonalet av hovedstrømbryteren på rullestolen slik at den ikke fungerte etterpå. Og en svensk rullestol kan ikke sendes på service i utlandet.

 

Finansiering: European Patients Forum
Tidsperiode: 2009

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)