Hvem er mest universelt utformet i EU?

EUs medlemsstater har fattet en felles beslutning om å ta i bruk W3C-konsortiets retningslinjer for universell utforming. Men hvordan går det med arbeidet?

Funka har i samarbeid med Stiftelsen Funka og på oppdrag fra Handisam kartlagt medlemsstatenes regjerings- og parlamentsnettsteder. Er Sverige best i klassen? Finnes det forskjeller mellom gamle og nye medlemsstater?

 

Finansiering: Stiftelsen Funka og Handisam
Konsortium: Funka, Stiftelsen Funka
Tidsperiode: 2007

EU-rapporten: "Hur tillgängliga är EU:s medlemsstater", i PDF-format (194 kb), svensk tekst, åpnes i nytt vinduResultat, gransking av EU-statenes nettsteder, i Excel-format (1,11 Mb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Resultatet er også publisert på Funkaportalen, svensk tekst, åpnes i nytt vindu 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)