Hvilke økonomiske effekter har arbeidet med universell utforming hatt for EU?

Funka har fått i oppdrag å samle inn informasjon om hvordan organisasjoner og bedrifter som arbeider med universell utforming på nett kan måle resultatet av sitt arbeid. Det kan dreie seg om økte kostnader eller positive resultat i form av flere besøkere, mer fornøyde besøkere, økte inntekter eller lignende.

Med finansiering fra EU-kommisjonen leder Funkas spanske samarbeidspartner Technosite studiet European Study 2009/0072 Study on economic assessment for improving e-Accessibility services and products. Funka sitt oppdrag er å samle inn underlag fra Sverige.

Prosjektet skal granske kostnader og fordeler ved å arbeide med universell utforming på nett. Dessuten skal man ta frem en metodikk for å måle hvordan nettsteder blir brukt og fungerer før og etter en innsats er gjort med universell utforming.

 

Finansiering: EU-kommisjonen
Konsortium: Technosite (Prosjekteier), Tech4i2, AbilityNet, NOVA
Tidsperiode: 2009

Prosjektets nettsted, engelsk tekst, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)