Hvordan jobber Europa med universell utforming?

Funka har fått i oppdrag å samle inn statistikk for Sverige, samt å fungere som tekniske eksperter på området universell utforming av digitalisert informasjon fra 2010 til 2011 i et prosjekt finansiert av EU-kommisjonen.

Kartleggingen skal vise fremdriften i arbeidet med e-inkludering i medlemstatene. Prosjektet bygger på tidligere resultater fra et prosjekt som startet i 2005 og som kalles Measuring Progress of e-Accessibility in Europe, MeAC. Aktuell gransking kalles for SMART 2008-0066 Monitoring eAccessibility in Europe og prosjektet ledes på Europeisk nivå av Funkas samarbeidspartner i Spania, Technosite.

 

Finansiering: EU-kommisjonen
Konsortium: Technosite, NOVA og CNIPA
Tidsperiode: 2010-2011 

Så snart årets kartlegging er ferdigstilt kommer vi til å publisere den på vårt eget nettsted. Tidligere års granskinger er det mulig å ta del av på ulike nettsteder:

EU-kommisjonens informasjon, (engels tekst) åpnes i nytt vindu 
Prosjektets nettsted, (engelsk tekst) åpnes i nytt vindu

Tidligere prosjektblogg, (engelsk tekst) åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)