Nå begynner Difi å kontrollere selvbetjeningsautomater

Likestillings- og diskrimineringsloven omfatter ikke bare nettgrensesnitt, men også automater av ulike slag. Det betyr at bankautomater, billettautomater og vareautomater skal være universelt utformede, og plasseres slik at alle brukere, uansett evner, skal kunne ta seg frem til automaten og bruke den.

Som Malin Rygg, leder for tilsynsarbeidet på Difi, sier:

Ingen er tjent med automater som folk ikke kan bruke.

Det høres jo på navnet at en selvbetjeningsautomat skal kunne betjenes av brukeren selv. Men likevel viser Difis rapport fra 2015 at rundt halvparten av de automatene man undersøkte ikke oppfylte kravene på universell utforming. Dette til tross for at loven trådte i kraft i 2013.

Difi begynner nå å føre tilsyn for å sikre at automater som omfattes av regelverket er universelt utformet og plassert slik at de fungerer for alle. Betalingsautomater i butikken, vareautomater, billettautomater og bankautomater kommer til å kontrolleres. Men på samme måte når det gjelder kontrollene på nettsteder, skjer det samtidig også et omfattende informasjonsarbeid, ikke minst gjennom Difis veiledning på nettet.

Veiledning som gir støtte

Det er naturligvis manglende kunnskap hos alt fra produsenter til bestillere, designere og butikkeiere som gjør at automatene ikke fungerer for alle. Lovkravet bygger på et stort antall standarder som gjør det ganske kronglete å få overblikk over regelverket.

Automatens plassering og plassen rundt.

Derfor har Difi gitt Funka i oppdrag å utarbeide en veiledning for utplassering av automater, med forklarende tekster og tydelige illustrasjoner som skal gjøre det enklere for de som behøver å holde styr på hva som gjelder. Funka har tidligere utformet lignende veiledningsmateriale for nettsteder som har blitt veldig verdsatt.

Vi håper og tror at denne veiledningen kan gjøre en stor forskjell, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka. De aller fleste maskiner kan plasseres slik at de fungerer for mange flere.

Det skal bli spennende å følge Difis tilsynsarbeid, og vi ser frem til at både veiledningen og kontroll kan gi fokus på spørsmål om universelt utformede automater, slik at samfunnet gradvis blir mer inkluderende.

Veileder for utplassering av selvbetjeningsautomater, åpnes i nyt vindu

Pressemelding om at Difi begynner sitt tilsynsarbeid, åpnes i nytt vindu 

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)