Ny tilnærming for å undersøke universell utforming på nett på EU-nivå

På oppdrag av den Irske institusjonen National Disability Authority, NDA, har Funka gjennomført en større studie av universell utforming på nett. Oppdraget ble gjennomført i perioden da Irland hadde formannskap i EU, men har ikke blitt offentliggjort før nå.

Vi valgte en annen angrepsmetode denne gangen, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka. Det var spennende å høre hvordan bestillere utenfor vår kundekrets resonnerte rundt spørsmålene.

Undersøkelsen testet og sammenlignet universell utforming på nett på en ny måte ved å kombinere ekspertgranskinger, tester og dybdeintervjuer med nettstedseiere og ansvarspersoner innen offentlig sektor. Dessuten ble det gjennomført en enkel kostnadsanalyse av å løse de feil og mangler vi hadde funnet. De 327 testene ble gjennomført i Irland, England, Spania, Tyskland, Hellas, Litauen og Sverige, mens intervjudelen ble gjennomført i Irland, Tyskland og Sverige.

Det finnes rom for forbedring

Intervjuene viste at flere nettstedseiere ikke aner hvor universelt utformet nettstedet de er ansvarlig for er. Samtidig inneholder mange av nettstedene vi har undersøkt relativt små feil, som enkelt kunne vært rettet på, hvis den ansvarlige hadde hatt mer kunnskap på området.  Med tanke på at kontrollen trolig kommer til å styrkes, hvis og når EU tar beslutningen om direktiv for universell utforming på nett, burde dette problemet kunne minskes vesentlig.

I de landene vi har undersøkt, har graden av support og støtteverktøy som tilbys sentralt, tilsynelatende stor påvirkning på både bevissthet rundt og nivå av universell utforming - en tendens som var spesielt fremtredende i Tyskland. 

I følge våre resultater blir offentlige anskaffelser svært sjeldent brukt som verktøy for å oppnå økt universell utforming. Vi og mange med oss tror at anskaffelser skulle kunne drive utviklingen videre, men også her finnes det håp: Når den europeiske standarden EN 301549 blir en del av lovgivningen i EUs medlemsstater under 2016, burde dette bety et løft for anskaffelser, med tydelige krav til universell utforming.

Generelt sett dårlige resultater

Vi gjennomførte 10 manuelle stikkontroller i henhold til WCAG 2.0 nivå AA. Resultatet var at ingen, (0) av de 37 nettstedene vi gransket innenfor offentlig sektor, klarte engang å bestå de 10 kontrollpunktene. Dette gjør at denne undersøkelsen ikke skiller seg fra andre undersøkelser vi har gjennomført, til tross for at vi denne gangen gransket andre deler av nettstedene også. De største problemene vi fant – var som forventet – i dokumenter, skjema og multimedia.

For å bøte på bristene universell utforming på de granskede nettstedene, burde tiltak iverksettes, både hva gjelder teknikk og metodikk for kontroll og validering. En generell kompetanseheving på bestillersiden er nødvendig for at hele prosessen skal fungere; fra krav via anskaffelser til test og forvaltning.

Dybdeintervjuene viste at det er et veldig teknisk fokus på arbeidet som omhandler universell utforming. Få ser universell utforming – at alle mennesker uansett evne skal kunne ta til seg informasjon og utføre tjenester - som et grunnleggende aspekt av det servicetilbudet som tilbys medborgerne. De som sitter på ansvaret betrakter sjeldent universell utforming som et pågående arbeid, heller som et enkeltprosjekt med en tydelig slutt. I visse tilfeller tror man at universell utforming kun handler om blinde brukere.

Kostnadene relatert til universell utforming anses ikke hovedproblemet blant nettstedseierne. Det dreier seg snarere om brist på kompetanse og interne ressurser.

Ønsker du at vi kommer til dere og forteller mer om undersøkelsen og resultatene, kontakt oss gjerne på kontakt@funka.com

Sammendrag av Funkas gransking av universell utforming på nett på oppdrag fra National Disability Authority, NDA, engelsk tekst, PDF (0,8 MB) åpnes i nytt vindu

Hele rapporten om Funkas gransking av universell utforming på nett på oppdrag fra National Disability Authority, NDA, engelsk tekst, PDF (2,4 MB) åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)