Universell utforming i sosiale medier

Den 10. februar holdt Funka et seminar hvor vi presenterte en undersøkelse om universell utforming i sosiale medier. Undersøkelsen, som består av granskinger og brukertester, er finansiert av den svenske Post- och Telestyrelsen, tilsvarende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) i Norge. Undersøkelsen ble komplettert med spørreundersøkelser til svenske myndigheter om hvordan de bruker sosiale meder.

Stadig flere myndigheter og kommuner bruker sosiale medier i sin kontakt med innbyggerne. Det er lett å slenge seg på  – ”alle er der så da må vi”- bølgen. I Funkas spørreundersøkelse svarte 62 % av myndighetene at de brukte sosiale medier. 26 % kunne ikke med sikkerhet si at informasjonen som ble publisert på sosiale medier også var mulig å nå på deres eget nettsted. Undersøkelsen viser at sosiale medier har større eller mindre problemer relatert til universell utforming for mange ulike brukergrupper. Å registrere seg er gjennomgående umulig eller svært vanskelig for personer som surfer med hjelpemidler. Personer med liten teknisk erfaring og personer med kognitive nedsettelser opplever ofte grensesnittene som rotete og inkonsekvente. Norsk språkstøtte er også ofte fraværende på flere steder, noe som stiller krav til brukernes språkkunnskaper. 

Tillit er kanskje det viktigeste problemområdet utfra et universelt utformingssynspunkt. Hvordan man oppfattes av brukerne. I visse tilfeller virker det lite gjennomtenkt. 68 % av de som svarte på vår spørreundersøkelse har ikke engang vurdert sin tilstedeværelse på sosiale medier. Det om noe gjør meg urolig, sier Susanna Laurin hos Funka.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Tidsperiode: 2010- 2011

Funkas rapport om universell utforming i sosiale medier, pdf (544 kb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu 

Presentasjoner fra seminaret Universell utforming i sosiale medier

Velkommen og bakgrunn, Susanna Laurin, i PowerPoint-format (376 kb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Om undersøkelsen av sosiale medier, i PowerPoint-format (1,33 Mb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Internett og sosiale medier, Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE, i PDF-format (2,18 Mb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu

Hva slags tanker har Handisam om sosiale medier, Hans von Axelson, i PowerPoint-format (544 kb), svensk tekst, åpnes i nytt vindu


Funka i media om sosiale medier

Dagens Nyheter i Sverige om Funkas rapport om brist på universell utforming i sosiale medier, (svensk tekst) åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)