Dokumenter - Analyse mot lovkrav

Sørg for at dokumentene dine er tilgjengelige! Funkas analyser vil hjelpe deg å finne eventuelle avvik fra lovkravene i dine dokumenter.

Metodikken vi bruker i våre analyser er den samme som EU-kommisjonen har foreskrevet alle tilsynsmyndigheter å bruke. Hvor vi sikrer etterlevelse iht PDF/UA, EN 301 549, WCAG 2.1 A & AA.

Når bør du gjøre en dokumentanalyse?

Vil du forsikre deg om at du følger loven, få en uavhengig sjekk av hvor godt dokumentet ditt er i forhold til universell utforming og få grunnlag for ditt fortsatte dokumentarbeid.

Med denne analysen får du et helhetsbilde av nivået på universell utforming og forståelse av deler som må forbedres. Det gir deg økt kompetanse og tydelig dokumentasjon som grunnlag for videre arbeid med tilhørende kommentarer.

Fyll inn kontaktinformasjonen din nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Det finnes feil i skjemaet

Funkas personvernserklæring, åpnes i nytt vindu