Gamla hus får värdig entré

Statens fastighetsverk, Stockholms stad och föreningen Design for All Sverige har genomfört utvecklingsprojektet Värdig entré.


Landgången till båten och vandrarhemmet Af Chapman i Stockholm fungerar för rullstolsanvändare.

Utgångspunkten för samarbetsprojektet Värdig Entré var att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn ska de inte hänvisas till en ingång på baksidan av huset eller att använda varuhissen. Entrén ska vara värdig för såväl besökare som byggnaden i sig.

Konkreta resultat av projektet Värdig Entré är i dag att Liljevalchs konsthall och Boställshusen på Skeppsholmen, med Hotel Skeppsholmen som hyresgäst, är fullt tillgängliga för alla besökare.

Exempel: det går att göra k-märkta hus tillgängliga

Muséet Liljevalchs på Djurgården i Stockholm uppnådde god tillgänglighet utan någon större förändring i det arkitektoniska uttrycket.

Rampen är dold i planteringen utanför byggnaden med en flack lutning, vilket gör att personer som använder rullstol och rollator kan ta sig upp till byggnaden på egen hand. Det ger även en möjlighet att vila på vägen upp, vilket kan vara svårt i branta ramper.

Hiss in till entrén på Liljevalchs konstmuseum. 

Den inglasade hissen med lyftplatta är diskret, och samtidigt väderskyddad. Hissen är ett komplement till rampen som ökar tillgängligheten ytterligare genom att erbjuda personer som inte kan ta sig upp för en ramp ett sätt att självständigt ta sig fram till entrén.

 Rullstolsramp in till entrén på Liljevalchs konstmuseum. 

Ersta Diakoni och konferens är ett annat exempel. Här utnyttjade man istället den lutande miljön runt omkring byggnaden och byggde en ramp med låg lutning som möter den utflyttade trappan.

Den här typen av lösning är både praktisk och speciell, eftersom man sett den omgivande miljön som en möjlighet istället för ett hinder eller en begränsning. Resultatet ger ett naturligt intryck och känns inte konstruerad.

Projektet är finansierat av Jimmy Dahlstens fond