Gamla hus får nya fönster

Ibland kan flera perspektiv samverka för att skapa både ökad tillgänglighet och bättre miljö.


Äldre hus i det till stora delar otillgängliga Gamla Stan i Stockholm.

Ett sånt exempel är åtgärder mot buller som sänker uppvärmningskostnader. Men det finns många fler. Just när det gäller att hitta på lösningar för k-märkta byggnader lönar det sig ofta att ta in många olika kompetenser och aspekter för att hitta smarta lösningar.

Exempel: det går att göra k-märkta hus tillgängliga

Södermalms äldsta stenhus fick minskat buller genom nya fönster. Den kulturmärkta byggnaden ligger på Klevgränd och uppfördes omkring år 1600.

Fönstren är än idag av 1700-talstyp, med blåst glas och tidstypiska beslag. Genom en varsam restaurering lyckades Nordic House öka tillgängligheten, både genom bättre ljudmiljö och bättre inomhusklimat.


Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseet uppfördes mellan år 1664–1680 och är förklarat som byggnadsminne. Alla fönster är dock från 1900-talets första hälft. I sådana uppdrag är en noggrann uppdragsbeskrivning A och O. I den här uppdragsbeskrivningen definierade Länsstyrelsen att Nordic House inte på några villkor fick ändra några äldre fönstersnickerier, särskilt eftersom glaspartierna är väl synliga och upplevs på nära håll av museibesökare och cafégäster.

Genom att lämna originalglaset i den yttre fönsterbågen och istället byta glaset i innerbågarna kunde företaget slutföra det specifika uppdraget: att uppnå en bättre ljudnivå och samtidigt bevara byggnadens utseende.

Projektet är finansierat av Jimmy Dahlstens fond