Det är dags att involvera användarna!

Personer med funktionsnedsättning bidrar till att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenhet till företag och forskningsinstitutioner. När man involverar personer med funktionsnedsättning i att hitta nya lösningar, ställa krav och genomföra användartester så kommer resultatet i slutändan att bli mycket bättre för alla.

Men hur kan individer delta i forskning och utvecklingsprojekt som gynnar dem själva? Det är något som vi vill ta reda på och om nödvändigt förbättra.

Vi är med i ett projekt som är finansierat av Nordiskt Välfärdcenter och tillsammans med våra partners (Funka, FFO, KVL) kommer vi att bidra till att människor med funktionsnedsättningar kan dra nytta av att delta i alla typer av användarmedverkan.

Ni har nu chansen att förändra framtiden och vara en del i en kulturförändring när det kommer till att involvera användarna. Om du har erfarenheter av att vara med på användartester, fokusgrupper eller liknande vill vi väldigt gärna veta mer om hur man kan förbättra den här processen. Projektet kommer genomföra en enkät och en workshop med nyckel intressenter. Planen är att det ska ske på plats i Stockholm, Sverige men under rådande omständigheter med Corona så kan det eventuellt ske online istället.

Din åsikt är väldigt viktig för oss och det här projektet och skulle bli väldigt tacksam om du kunde vara med och bidra genom att göra din röst hörd i enkäten.

Fyll i enkäten och meddela om du är intresserad av att delta på workshopen i slutet av enkäten, öppnas i nytt fönster