Att ta vara på användarnas expertis

På Funka är användarna alltid i centrum. I forskningsprojektet Users as experts utvecklar vi en metodik för att säkerställa att användarnas expertis tas till vara, på Europeisk nivå.

I och med de skärpta lagkraven ökar efterfrågan på kunskap om hur digitala gränssnitt fungerar för användare med olika behov. De som verkligen vet hur gränssnitten fungerar är naturligtvis användarna själva, men det finns inget organiserat sätt att ta tillvara på den erfarenheten.

Dessutom saknas verktyg som tydligt beskriver själva området för vad användarnas expertis omfattar och innebär. Ett första steg mot att kunna formalisera och ge ett erkännande för användarnas expertis handlar om att urskilja och utveckla själva området för användares kunskap och erfarenheter om tillgänglighet. På den grunden är det möjligt att bygga upp utbildningar som i sin tur kan leda till arbete för målgruppen.

I det EU-finansierade projektet Users as experts undersöker Funka tillsammans med Furuboda folkhögskola, DIAS i Tyskland och Synthesis i Cypern dels hur användarexpertis har tagits tillvara i olika sammanhang och dels vad kärnan i användarnas expertis består av när det gäller webbtillgänglighet.

Vi anser att det finns ett glapp på tillgänglighetsmarknaden, säger Esther Davidsen, projektledare på Funka. Runt om i Europa efterfrågas mer granskning och expertis än vad vi eller någon annan kan erbjuda. Samtidigt vet vi att det finns så många som vet var bristerna finns, eftersom de själva upplevt dem. Vi vill försöka täppa till glappet mellan tillgång och efterfrågan genom att involvera användarna i arbetet.

De första delarna i projektet handlar om att ta fram exempel på projekt som är uppbyggda kring användarexpertis och att utarbeta en typologi för användarexpertis inom området webbtillgänglighet. Utifrån det tar vi fram en modell för hur användarnas kunskap kan tas tillvara i olika sammanhang och ett utkast till kursplan som kan användas för att utbilda användare till experter inom webbtillgänglighet.

Projektet pågår i två år med start hösten 2020. Förhoppningen är att projektet kan bidra till att öka medvetenheten hos yrkesskolor och andra utbildare om fördelarna med att bygga utbildningar som utgår ifrån och bygger vidare på studenternas erfarenheter och kunskap när det gäller upplevelser av tillgänglighet.


Finansiering: Erasmus +
Konsortium: Funka, Furuboda folkhögskola, D.I.A.S, Synthesis - Center for Research and education 
Period: oktober 2020 – september 2022
Budget: 2 miljoner SEK