Digitala betaltjänster för alla!

Digitala betaltjänster har slagit igenom på bred front, både hos kommersiella och offentliga aktörer. Men samtidigt är det många, till exempel personer med kognitiva nedsättningar, som tycker att det är svårt att använda sig av tjänsterna.

För att överbrygga den klyftan ska Funka, tillsammans med Länsstyrelsen och finansiering från Post- och Telestyrelsen, ta fram och testa en digital plattform som lär ut när och hur man använder betaltjänster. Övningarna är tänkta att fungera oavsett förkunskaper och målet är att lära ut själva principen för betaltjänster, oavsett gränssnitt. Med hjälp av spelifieringsteknik kommer användarna på ett lättsamt sätt få ökad kunskap, motivation och självförtroende på området.

Det ska bli väldigt spännande att genomföra projektet, säger Catharina Hellström Engström, Länsstyrelsen i Skåne. I vårt regeringsuppdrag kring betaltjänster ser vi ett stort behov av den här typen av stöd och vi ser fram emot att bidra till ökad inkludering.

Tanken bakom projektet är att skapa en tjänst där personer som av olika skäl inte använder betaltjänster idag, exempelvis personer med kognitiv funktionsnedsättning, äldre och teknikovana, ska kunna öva på sina färdigheter i en trygg miljö. Att kunna prova hur en betalning fungerar utan att skicka - och riskera att bli av med - riktiga pengar är något som efterfrågats bland målgrupperna. Tjänsten kommer att kunna användas vid utbildningar i grupp eller av enskilda individer hemma i lugn och ro. Genom att lärandet kopplas till spel-metodik blir det roligt att öva och testa sina kunskaper.

Bland 116 sökande är projektet är en av åtta vinnare i Post- och Telestyrelsens innovationstävling ”Från utanför till internet”.

Funkabutikens webbplats, öppnas i nytt fönster


Finansiering:
 Post- och Telestyrelsens Innovationstävling
Period: Augusti 2020 - November 2021
Konsortium: Funka (projektledare), Länsstyrelsen i Skåne
Budget: 1 959 300 SEK

Projektuppdatering