Funkas undersökning om klarspråk

Vårdat, enkelt och begripligt. Så lyder de tre ledorden för klarspråk, en metod för att så många som möjligt ska kunna ta del av information. Men hur arbetar offentlig sektor egentligen med samhällsinformation på webben? Det undersöker vi i vår årliga enkät om begriplig information på webben: Klarspråksundersökningen.

En gång om året skickar Funka ut en webbaserad enkätundersökning om begriplig samhällsinformation på webben till kommuner, regioner, myndigheter och andra delar av offentlig sektor. Här hittar du resultaten från de senaste årens undersökningar.

Projektuppdatering

  • 2020 års undersökning

    Våren 2020 genomförde vi än en gång vår enkät om hur offentlig sektor jobbar med begriplig information på webben. En majoritet av de svarande menar nu att deras organisationer följer reglerna för klarspråk. Samtidigt kvarstår vissa brister: lättlästa texter är fortfarande ovanliga, och få organisationer mäter hur olika målgrupper tar emot informationen.
  • 2019 års undersökning

    Väldigt få undersöker om användarna förstår informationen. Ännu färre använder den lättlästa informationen. Resultatet av Funkas årliga undersökning är nedslående.
  • 2018 års undersökning

    Funka har återigen undersökt hur offentlig sektor arbetar för att samhällsinformation på webben ska nå fram till alla. Fler än tidigare är medvetna om att de behöver bearbeta sin webbinformation för att inkludera alla målgrupper.