Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

Smarta städer ”Smart Cities” kan ha fokus på allt från självkörande bilar till odling på taken och förväntas skapa fördelar för både samhällsekonomi och folkhälsa. Men för att vara smarta måste städerna också vara tillgängliga. Därför driver vi just nu ett projekt kring tillgänglighet och Smart Cities i Norge.

Begreppet Smart Cities har blivit kritiserat för att vara luddigt och kunna betyda lite vad som helst. Men idén är att tekniska lösningar ska förbättra vardagen för alla invånare.

En viktig aspekt av smarta städer är naturligtvis att de är inkluderande. Tyvärr visar undersökningar från FN-initiativet G3ict att hälften av de smarta städerna är utformade utan att ta hänsyn till tillgänglighet.

Att ha användarna med under hela utvecklingsprocessen gör att olika perspektiv tillgodoses, säger Maria Ström, UX-designer och tillgänglighetsexpert på Funka som jobbar med projektet. Det ska bli spännande att jobba specifikt med tjänstedesign i smarta städer.

Smarta städer planeras naturligtvis noga och tillgänglighetsaspekter måste finnas med redan från början. I projektet kommer vi att jobba nära kommuner som vill lära sig mer om tillgänglighet och testa en metodik som utgår från människors olika behov och förutsättningar. Allt fler har med ”kundresan” när de designar tjänster, men fortfarande är det allt för många som inte använder personas eller testpersoner med funktionsnedsättning.

Projektets målsättning är att

  • sprida kunskap om tillgänglighet smarta städer
  • öka kommunernas användarfokus och användardeltagande i planering och design
  • testa vår metodik i verkliga situationer
  • sprida medvetenhet om verktygen som tagits fram inom Smart Cities for all

Vill du vara med? Under projektet bjuder vi in kommuner och andra intressenter till workshops i Oslo. Hör gärna av dig så berättar vi mer!


Finansiering: BufDir (Norge)
Period: April – December 2019
Budget: 330 000 NOK

Rapport - Hvordan sikre universell utforming i smarte byer (text på norska), pdf 227 kb, öppnas i nytt fönster

Smart Cities for All (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)