Difi väljer Funka för att ta fram indikatorer

Direktoratet for forvaltning och IKT, Difi, har ansvaret för att följa upp den norska förordningen om tillgänglighet inom IT. I det viktiga arbetet att ta fram indikatorer och mätmetoder för att följa upp den norska Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen, DTL, har Funka fått i uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi att ta fram:

Benchmarking och ranking för att mäta hur en webbplats följer kraven i WCAG 2.0

  • Testmetod och dokumentation för återkommande mätningar
  • Tolkning av testresultat
  • Kvalitetssäkring

- Det ska bli spännande att utveckla indikatoruppsättningar för IT-tillgänglighet i samarbete med Funka, säger Malin Rygg, enhetschef på Difi. Indikatorer och mätmetoder kommer att utgöra en väsentlig del av Difis kunskapsbas. Detta bidrar till att vi kan rikta information och vägledningsmaterial som vi erbjuder via webbplatsen uu.difi.no. Som myndighetsorgan är vi beroende av att ha bra beslutsunderlag, där statusöversikter och analyser baserade på indikatorer som vi ska utveckla i detta projekt kommer att spela en viktig roll.

Den 1 juli 2013 började förordningen om tillgängliga IT-lösningar att gälla. Den utgår från Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen från 2009, som föreskriver att alla nya IT-lösningar ska vara tillgängliga från den 1 juli 2014, och befintliga lösningar senast den 1 januari 2021. Förordningen baseras på de internationella riktlinjerna inom IT-tillgänglighet, WCAG 2.0 AA, med vissa undantag.  

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete. 

Difis webbsida om tillgänglighet (på norska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)