Difi väljer Funka för att utveckla vägledningstexter

Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som ansvarar för att följa upp förordningen om tillgänglighet inom IT, har gett Funka i uppdrag att skriva grundtexter och ta fram illustrationer till en vägledning för tillgängliga webbplatser.

Vägledningen är en viktig del av vårt arbete med att sprida information om skyldigheten att säkerställa tillgängliga IT-lösningar säger Torhild Brudvik, rådgivare på enheten för digital förvaltning på Difi.

Difi har nu lanserat webbplatsen "UU – Tillgänglighet och IT". Webbplatsen består av checklistor och teknisk strukturerad information, med goda råd och tips för hur man designar webbplatser efter tillgänglighetsprinciper. Funkas uppdrag har varit att ta fram texter som både förklarar vikten av att arbeta med tillgänglighet och hur man följer gällande lagstiftning som bygger på WCAG 2.0.

Difi vill att vägledningen ska fungera som ett digitalt uppslagsverk. Tydliga texter, exempel och checklistor kommer att bidra till att hjälpa dig som beställer, utvecklar eller förvaltar webbplatser, för att uppfylla kraven i förordningen.

Det känns bra att arbeta vidare med vägledningsmaterial eftersom behovet av stöd på det här området är enormt, säger Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka. Det finns många som omfattas av förordningen, både bland leverantörer och webbplatsägare, så att skriva vägledningsmaterialet är en viktig uppgift för oss.

Den 1 juli 2013 trädde förordningen om tillgängliga IT-lösningar ikraft. Den bygger på Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen från 2009, som föreskriver att alla nya IT-lösningar ska vara tillgängliga från den 1 juli 2014, och befintliga lösningar senast den 1 januari 2021. Förordningen baseras på de internationella riktlinjerna inom IT-tillgänglighet, WCAG 2.0 AA, med vissa undantag. 

Funka tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.

uu-skolen (på norska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)