Funka har utsetts till officiell representant för G3ict och IAAP i EU

G3ict, ett FN-organ som arbetar för att implementera IT-delarna av FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som numera administrerar IAAP, den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, har utsett Funka och dess VD Susanna Laurin som gemensam officiell representant i EU.

Vi är naturligtvis stolta över det här prestigeuppdraget, säger Susanna Laurin. Arbetet som G3ict och IAAP gör är oerhört viktigt och vi är mer än glada att få hjälpa till med att främja tillgängligheten i hela Europa.

I Funkas uppdrag ingår att stödja G3ict och IAAP i deras verksamhet i Europa inom flera områden:

  • certifiering för yrkesverksamma tillgänglighetsexperter
  • utbildning i webbtillgänglighet
  • specialistexamen för högskolor som utbildar webbutvecklare
  • utbildning i tillgängligt digitalt innehåll
  • certifikat för specifika yrkeskunskaper inom tillgänglighet

Även utbyte av erfarenheter och kompetens vad gäller genomförandet av regelverk på tillgänglighetsområdet, inte minst inom offentlig upphandling.

Med detta uppdrag tar G3ict ett viktigt steg mot att göra IAAP till en verkligt internationell organisation. Det pågår även ett förberedelsearbete för att starta samarbeten i Asien.

Utnämningen presenterades officiellt i Bryssel den 20 oktober, i samband med möten med tjänstemän från EU-kommissionen.

IAAP Norden, öppnas i nytt fönster

Pressmeddelande från G3ict om Funkas uppdrag, öppnas i nytt fönster

IAAP, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)