Funka i strategiskt uppdrag för den finska regeringen

Det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet kommer att bli nationell lag i alla EUs medlemsländer senast 23 september 2018. Det innebär att länder med befintlig tillgänglighetslagstiftning måste harmonisera med det nya direktivet och att länder utan lagstiftning behöver skapa nya bestämmelser.

I Finland är det finansdepartementet som ansvarar för införandet av ny lagstiftning och Funka fått till uppgift att göra en internationell översyn av befintlig lagstiftning och pågående insatser i andra europeiska länder i en jämförande studie.

Som en del av vårt arbete för lagstiftningsförslaget behöver vi detaljerad och aktuell information om genomförandet av Webbtillgänglighetsdirektivet i andra länder. Vi tror att den här studien kommer att hjälpa oss att få en bredare bild av olika aspekter, säger Markus Rahkola, ordförande för den grupp som inför Webbtillgänglighetsdirektivet i Finland.

Under uppdraget kommer vi att använda vårt omfattande europeiska expertnätverk, kontakter inom regeringar, industrin, akademin, brukarorganisationer och standardisering, för att göra intervjuer och undersökningar.

Det nationella genomförandet av Webbtillgänglighetsdirektivet är viktigt för resultera i ökad tilgängliget, säger Susanna Laurin, som leder uppdraget. Vi ser fram emot att samarbeta med den finska regeringen i detta spännande arbete.

Studien utförs under hösten 2017 och innehåller information på nationell nivå samt jämförelse mellan åtta länder när det gäller:

  • Policy arbete
  • Lagstiftning
  • Krav och standarder
  • Hur tillsyn ska bedrivas och av vilken myndighet
  • Hur Webbtillgänglighetsdirektivets ombudsman ska organiseras
  • Verktyg för implementation
  • Ekonomiska rapporter kring kostnader

 

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)