Funka undersöker tv-tillgänglighet

Hur ser du på tv? Oavsett om du tittar på en vanlig tv, på datorn eller på mobilen är det viktigt att tillgängligheten funkar. Därför har Funka kartlagt olika tekniker för tillgänglighet. Dessutom har vi undersökt tillgänglighetskrav för tv-program i andra länder.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna titta på tv med hjälp av till exempel textning, syn- och teckenspråkstolkning eller uppläst text. Därför ställer Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) krav på kommersiella leverantörer av tv-tjänster. Snart ska de uppdatera kraven – och för första gången ska även play-tjänster, eller beställ-tv, omfattas.

För att kunna utforma rimliga och användbara krav har MPRT gett Funka i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag. I uppdraget ingick att kartlägga vilka tekniker för tillgänglighet tv-tittare med funktionsnedsättning erbjuds och använder. Dessutom skulle Funka ta reda på vilka krav som gäller i fyra andra länder: Norge, Finland, Irland och Spanien.

Både vårt tekniska kunnande och våra internationella kontakter kom därför väl till pass i det här uppdraget, säger Emil Gejrot, utredare på Funka.

Undersökningen utgick från enkäter med tv-bolag, funktionshinderorganisationer och enskilda tv-tittare med funktionsnedsättning. Den visade bland annat att textning fortfarande är en av de mest använda teknikerna för tillgänglighet.

Vi såg också att automatisk textning vinner mark, fortsätter Emil Gejrot. Det gäller inte minst på lokal nivå, där textning genom taligenkänning har visat sig vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Samtidigt kvarstår vissa problem. Inte minst anser många tv-tittare med funktionsnedsättning att det är svårt att veta hur man ska aktivera och ta del av tillgänglighetstekniker, även där dessa erbjuds.

I jämförelse med de andra länderna går de svenska kraven långt. Bland annat är Sverige ensamma om att ställa krav även på mycket små leverantörer. Samtidigt går det att dra vissa lärdomar av hur tillsyn utövas i de andra länderna.

En tanke är att göra som Spanien och använda automatiska granskningsverktyg, säger Emil Gejrot. Eller varför inte skapa ett stående funktionshinderråd för tv-tillgänglighet, som den irländska tillsynsmyndigheten har gjort?

Funka har sammanställt resultaten av undersökningen i en skriftlig rapport som nyligen överlämnades till MPRT.

Rapporten är välskriven och ger oss ett bra underlag inför att vi senare i år ska besluta om nya krav på de kommersiella programbolagen att tillgängliggöra sina tv-program för personer med funktionsnedsättning, säger Eva Bengtsson på MPRT.

Rapporten har nu publicerats på MPRT:s webbplats, och myndigheten välkomnar synpunkter på rapporten.

Rapport - Kartläggning av tillgänglighet till tv-tjänster, pdf (494 kb), öppnas i nytt fönster