Funka utbildar IT-leverantörer

Funka har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen att ta fram, genomföra och dokumentera utbildningar i tillgänglighet för IT-leverantörer. Det handlar dels om en grundutbildning för alla som levererar till offentlig sektor, även projektledare och säljare. Dels tar Funka fram inte mindre än sex olika fördjupningsutbildningar för allt från utvecklare till formgivare.

Förhoppningen är att på detta sätt öka kompetensen hos alla som levererar med krav på tillgänglighet. Den som beställer något med krav på tillgänglighet bör kunna vara säker på att få en tillgänglig produkt eller tjänst.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Tidsperiod: 2010-2011

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)