Funka utreder certifieringsmöjligheter inom design för alla

Funka har fått i uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor National Disability Authority att utreda hur certifiering inom design för alla skulle kunna fungera för professionella inom IT-sektorn.

Det ska bli intressant att arbeta med den här studien - inte minst för att Funka jobbar mot samma mål genom att vi är en av grundarna till IAAP, International Association of Accessibility Professionals, säger Emil Gejrot, junior utredare på Funka.

Det finns ett behov av att design för alla och tillgänglighet ska vara en integrerad del av IT-arbetet, inte bara på Irland, utan även i andra länder. Så länge man inte kan studera dessa ämnen på universitet kommer det alltid att behövas anpassningar i efterhand, vilket är både dyrt och ineffektivt. Därför har Funka fått i uppdrag att genomföra en undersökning om möjligheter till certifiering i design för alla, för att ge stöd till IT-sektorns olika roller inom design, utveckling, projektledning och inköp av IT-system som fungerar för alla. Tanken är att i ett senare skede kunna utveckla ett program för professionell ackreditering inom design för alla.

Vi som fungerar som kompetenscentrum för design för alla ser fram emot att få konkreta forskningresultat för att kunna säkerställa kontinuerlig professionell utveckling för IKT-proffs, säger Shane Hogan, senior rådgivare vid National Disability Authority.

Funka ska undersöka vad professionella inom IT-sektorn kan om design för alla och tillgänglighet, för att på så sätt kunna ge rekommendationer om vad som eventuellt kan förbättras. Vi ska också undersöka på vilket sätt dagens utbildningar, både på Irland och i andra länder, kan utformas för att bättre motsvara de behov som finns.

National Disability Authority är en oberoende statlig myndighet som tillhandahåller expertråd om funktionsnedsättningar och främjar design för alla och tillgänglighet på Irland.

The National Disability Authoritys webbplats (på engelska), öppnas i nytt fönster

Funkas förtroendeuppdrag och utredningar

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)