Funka utreder tillgänglig läsning

Tillgänglig läsning är viktigt för att alla ska kunna ta del av information på sina villkor. Men vilka lösningar används egentligen, och vem är det som har ansvaret för dem? Det ska Funka ta reda på i ett nytt uppdrag från Myndigheten för tillgängliga medier.

Behovet av lösningar för tillgänglig läsning, så som talböcker, punktskrift och lättläst text, varierar från person till person och över tid. Det är utgångspunkten för projektet Livsresan, som Myndigheten för tillgängliga medier drivit de senaste åren genom ett särskilt råd. Syftet med projektet är att förstå hur bruket av tillgänglig läsning skiftar mellan livets olika faser och situationer.

I projektet samlar vi flera av myndigheterna i MTM:s råd med målet att kunna leverera bra produkter, tjänster och information till läsarna, säger Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare på MTM. För att lyckas är kunskap om läsarna central.

Nu har Funka fått i uppdrag att sammanställa den information rådets medlemmar tagit fram inom ramen för Livsresan. Uppdraget innebär att Funka ska kartlägga vad vi vet om de målgrupper som använder tillgänglig läsning i vardagen. Dessutom ska Funka undersöka hur ansvaret för tillgänglig läsning är fördelat mellan olika aktörer. Vem gör vad, och finns det saker som ingen gör?

Det här är ett spännande uppdrag som tydligt knyter an till det vi gör och kan, säger Emil Gejrot, utredare på Funka. Nu ser vi fram emot att få en bättre bild av vad tillgänglig läsning innebär idag.

Arbetet med uppdraget har redan satt igång. Under de kommande månaderna ska det inbegripa en genomgång av befintlig litteratur och intervjuer med personer som arbetar med tillgänglig läsning. Resultaten ska presenteras i en skriftlig rapport.

Vår förhoppning är att Funka levererar en rapport som utgör en samlad kunskapsbas och att vi därefter kan utveckla vårt samarbete utifrån de kunskapsluckor vi ser, säger Daniel Frelén.

Uppdraget ska vara färdigt i slutet av november.