Funkas översättning av WCAG 2.0 på uppdrag av W3C

På uppdrag av W3C och med finansiering från Internetfonden har Funka gjort en auktoriserad översättning av WCAG 2.0 till svenska. I referensgruppen fanns representanter från myndigheter, IT-bolag och handikapporganisationer. Allmänheten har också bjudits in att kommentera arbetet, i överensstämmelse med W3Cs metodik.

Den officiella svenska översättningen av WCAG 2.0 presenterades på Funkas seminarium.

Andreas Cederbom, analysansvarig på Funka, som har lett översättningsarbetet av WCAG 2.0 till svenska var dagens huvudtalare. Han gick igenom de viktigaste punkterna i de nya riktlinjerna, beskrev de största skillnaderna mellan WCAG 1.0 och 2.0 samt visade ett antal konkreta exempel.

 

Finansiering: Internetfonden
Tidsperiod: 2009 - 2010

WCAG 2.0 på svenska, öppnas i nytt fönster

Kommentarer från deltagare på seminariet

"Tack för ett bra seminarium som verkligen gav en grundmurad bild av WCAG. Hälsa Andreas Cederbom och tacka för en suverän föreläsning."

Lamin Björn Kivelä på Statens Konstråd.
"Tack för ett väldigt intressant seminarium!"

Marre Larsson på Tillväxtverket.

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)