Hur går tillgänglighetsarbetet i Europa?

Funka har fått i uppdrag att samla in statistik och agera som teknisk expert på området digital informationstillgänglighet vad gäller Sverige under 2010 och 2011 i ett projekt finansierat av EU-kommissionen.

Kartläggningen ska visa hur arbetet med e-inkludering fortskrider i medlemsstaterna. Projektet bygger på tidigare resultat från ett projekt som startades 2005 och som kallas Measuring Progress of e-Accessibility in Europe, MeAC. Den aktuella undersökningen kallas SMART 2008-0066 Monitoring eAccessibility in Europe och projektets leds på Europeisk nivå av Funkas samarbetspartner i Spanien, Technosite.

 

Finansiering: EU-kommissionen
Konsortium: Technosite, NOVA, CNIPA
Tidsperiod: 2010-2011

Så snart årets kartläggning är färdigställd kommer vi att presentera den på vår egen webbplats. Tidigare års undersökningar går det att ta del av på olika webbplatser:

EU-kommissionens information, (engelsk text) öppnas i nytt fönster

Projektets webbplats, (engelsk text) öppnas i nytt fönster

Tidigare projektets blogg, (engelsk text) öppnas i nytt fönster