Norge har mycket att vinna på att inkludera utbildningssektorn i lagstiftningen

I december 2014 publicerade den norska tillsynsmyndigheten Difi en konsekvensutredning om att inkludera utbildningssektorn i lagstiftningen om webbtillgänglighet. Utredningen är gjord av rådgivningsbyrån Oslo Economics, och Funka har bistått med teknisk expertis och kunskap om tillgänglighet och funktionsnedsättningar.

Det är glädjande att utredningen kommit till, säger Funkas VD Susanna Laurin. Att utbildningssektorn har behov av samma verktyg för att motverka diskriminering som resten av det norska samhället är något vi och många med oss har argumenterat för länge.

Utredningen har tittat på vilka nyttoeffekter respektive kostnader som inkluderingen skulle ge samhället. Analyserna visar på att de positiva effekterna skulle vara stora, bland annat ökad tillgång till information, fler personer i utbildning och ökad sysselsättning.

Den största enskilda kostnaden skulle gälla utvecklingen av nya tillgängliga webbplatser, medan potentiella kostnader för tillgängliga lärplattformar uppskattas till låga. Frågan om digitala lärresurser också ska inkluderas i lagstiftningen kvarstår, och skulle ytterligare behöva undersökas för att en korrekt konsekvensanalys skulle vara möjlig att ta fram.

Även med försiktiga estimat bör debatten handla lika mycket om vad alternativet skulle vara, säger Susanna Laurin. Att undanta utbildningssektorn från kravet på webbtillgänglighet riskerar att ge onödigt svåra villkor för barn och unga med funktionsnedsättning.

Konsekvensutredning av att inkludera utbildningssektorn i lagstiftningen om webbtillgänlighet (norsk text), öppnas i nytt fönster