Politiska partier utestänger användare

Inför riksdagsvalet har Funka granskat riksdagspartiernas webbplatser. De flesta bryter mot internationell standard på ett antal grundläggande punkter och riskerar därmed att försvåra för eller helt utestänga vissa användare.

Det är en skandal för demokratin i ett land som Sverige, säger Susanna Laurin, VD på Funka. Större partier verkar generellt satsa på häftig design, vilket kan gå ut över tillgängligheten. Bland annat har vi hittat riktigt usla kontraster som ger problem för både synsvaga och många äldre.

En majoritet av partierna bryter mot de internationella riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines, som offentlig sektor i Sverige ska rätta sig efter. Det handlar om grundläggande problem, vilka gör att personer med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, motoriska funktionsnedsättningar eller kognitiva problem kan ha mycket svårt att på ett självständigt sätt skapa sig en uppfattning av vad partierna står för. Rent tekniskt innebär det brister vad gäller kodmässig uppmärkning av olika objekt som rubriker, formulär och bilder. För personer som använder någon typ av hjälpmedel för att surfa blir det då svårt eller omöjligt att komma åt informationen.

Stora grupper drabbas

Flera av partierna frångår standard och hittar på hemmasnickrade lösningar. Men ju mer man bygger eget, desto större risk att man omedvetet skapar hinder för användarna. Teknikovana besökare och personer med koncentrationssvårigheter har ofta ett stort behov av konsekvens för att känna tillit till innehållet.

Många partiers webbplatser har också mer generella användbarhetsproblem, inte minst med navigationskoncepten. Ett par har valt ovanliga koncept (C, V), några kör mobilnavigation även i breda skärmar (S, MP) och vissa funkar dåligt i pekskärmar (SD, KD).

En positiv sak är att övergången till responsiva webbplatser gör att förstoring oftast funkar bra, säger Hampus Sethfors, tillgänglighetsexpert på Funka som genomfört undersökningen. Vissa av partierna satsar även en hel del på filmer vilket är bra för många användare. (C) har även textat en stor del av sina filmer, vilket är mycket viktigt för hörselskadade.

Undersökningen genomfördes av Hampus Sethfors och Andreas Cederbom under två veckor i augusti 2014.

Funkas granskning av tillgängligheten på riksdagspartiernas webbplatser 2014, PDF, öppnas i nytt fönster

Artikel om Funkas granskning i Computer Sweden, Usla betyg för partiernas sajter, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)