Undersökning av EUs medlemsstaters webbplatser

Äntligen! Så kan man verkligen säga, för uppdraget att på EU-kommissionens vägnar utveckla indikatorer och mätmetoder samt att därefter genomföra arbetet med att granska och testa webbtillgänglighet i samtliga EUs medlemsländer plus Norge, USA, Kanada och Australien är kanske det mest omfattande arbete vi någonsin gjort. Och något av det viktigaste.

Det ska bli spännande att se hur de här resultaten kan hjälpa till med att höja nivån på tillgänglighet generellt, säger Funkas analysansvarige Andreas Cederbom, som ansvarar för rapporten.

Så hur ser det då ut?

Resultatet av studien är nedslående. Även till synes lätta saker, som att märka upp rubriker korrekt, fallerar på många ställen. Och de lite ”nyare” kraven, som kom med WCAG 2.0 redan 2008, har ännu mindre genomslag.

Det är stora skillnader mellan olika länder, men det är egentligen inget land som kan sägas vara bra. Vi hade kanske hoppats mer på att hela EU skulle kunna lära av varandra och inspireras av goda exempel, men tyvärr ser vi inte mycket av den varan.

En slutsats som vi på Funka anser vara viktig är att det ser ut att de länder som lyckas bäst har en kombination av flera saker:

  • Lagstiftning eller policy som inte är för tekniskt detaljstyrd utan mer rättighetsinriktad
  • En stark bransch eller hög webbkompetens bland brukarorganisationerna

Ibland låter det i debatten som att en lag skulle lösa allt, men här ser vi tydligt att så inte är fallet. Däremot hjälper naturligtvis en klok lagstiftning som får genomslag att sätta fokus på frågan.

En lång rapport som ändå inte säger allt

Undersökningen bygger på WCAG, vilket ju är det internationella regelverk som finns att tillgå. Detta innebär att den exempelvis inte berör kognitiva aspekter eller innehållsdelar utan i stort sett endast teknik. Undersökningen tittar inte heller på hur gränssnitten fungerar när de används i mobiltelefoner och surfplattor eller hur tillgängligheten i dokument är. Rapporten ska alltså inte läsas som en absolut mätning av precis allting, utan en temperaturmätare som med stickprovskontroller jämför status mellan länder. Läs den gärna, och fråga oss om du vill veta mer!

Funka har stått för webbdelen av rapporten Study on Assessing and Promoting E-Accessibility in Europe, kallad Meac-rapporten, medan tyska Empirica och irländska WRC har stått för delarna om Telecom och TV.

 

Finansiering: EU-kommissionen
Konsortium: Funka, Work Research Centre, Empirica, Technosite
Tidsperiod: 2011-2013

Meac-rapporten, engelsk text, pdf (3 Mb) öppnas i nytt fönster