Vilka ekonomiska effekter ger tillgänglighetsarbetet i EUs medlemsstater?

Funka har fått i uppdrag att samla in information om hur organisationer och företag som arbetar med tillgänglighet på webben kan mäta resultatet av sitt arbete. Det kan vara ökande kostnader eller positiva resultat i form av fler besökare, mer nöjda besökare, ökade intäkter eller liknande.

Med finansiering från EU-kommissionen leder Funkas spanska samarbetspartner Technosite en studie som kallas European Study 2009/0072 Study on economic assessment for improving e-Accessibility services and products och Funka har fått i uppdrag att samla in underlag från Sverige.

Projektet ska granska kostnader och fördelar med att arbeta med tillgänglighet på webben. Dessutom ska man ta fram en metodik för att mäta hur webbplatser används och fungerar före och efter en insats vad gäller tillgänglighet.

 

Finansiering: EU-kommissionen
Konsortium: Technosite (Projektägare), Tech4i2, AbilityNet, NOVA
Tidsperiod: 2009

Så snart projektets resultat är färdigställt kommer vi att presentera det på vår egen webbplats.

Projektets webbplats, engelsk text, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)