Ny europeisk standard om Design for All

Ännu en ny europeisk standard publiceras. Det brukar betyda långa, tekniska och komplicerade texter att läsa. Men EN17161 är lite annorlunda. Det är en standard som syftar till att hjälpa organisationer att förstå och använda konceptet design för alla. Standarden innehåller inga tekniska eller tvingande krav, men däremot många värdefulla rekommendationer.

Design for All är ett koncept som bygger på att användarnas förmågor varierar mellan individer, i olika situationer och över tid. Organisationer som arbetar enligt konceptet har betydligt större möjligheter att få fram produkter och tjänster som är tillgängliga och funkar för alla. I stället för att börja med de tekniska specifikationerna för tillgänglighet kan du se till att de interna processerna tar hänsyn till mänsklig mångfald. På så sätt är tillgänglighet ett resultat av Design for All-strategin.

Tanken som sådan är inte ny; Funka och många andra organisationer har använt Design for All-konceptet i årtionden. Men standarden kan vara mycket användbar för att sprida kunskapen, inte minst genom ett viktigt fokus på att involvera användare och praktiska rekommendationer.

Jag är särskilt förtjust i formuleringen ”access, understand and use”, som introduceras i EN17161, säger Susanna Laurin, Forsknings- och innovationschef på Funka. Begreppet tillgänglighet borde naturligtvis omfatta att få tillgång till, förstå och använda, men har kommit att få en väldigt teknisk slagsida.

Standarden är inte tvingande och har ingen direkt koppling till någon lagstiftning. Det finns därför en risk att den inte kommer att få så stor spridning. Men standarden kan hjälpa organisationer att strukturera sitt interna arbete på ett bättre sätt, vilket underlättar arbetet för att uppnå en högre nivå av tillgänglighet (och därmed följa lagens krav). Det borde intressera många organisationer, inte minst kommersiella bolag som inte tidigare haft fokus på frågan, i och med den Europeiska Tillgänglighetslagen, som omfattar vissa specifika produkter och tjänster.

EN17161 täcker hela processen där organisationer designar, utvecklar och erbjuder produkter, varor och tjänster. Den riktar sig till mainstream-produkter och är skriven för att kunna fungera i olika typer av organisationer.

Standarden kan användas som ett komplement till verksamhetsstyrning och interna processer. Bland annat berörs frågor om:

  • Att förstå behov och förväntningar
  • Ledarskap och ansvar
  • Planerings-, organisations- och driftsprocesser
  • Att övervaka, analysera och förbättra
Att föra in tanken om Design for All i en hel organisation, från ledning till produktion, är ett stort steg. Jag hoppas att EN17161 kan fungera som inspiration, säger Susanna Laurin.

”Design for All – Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services – Extending the range of users.” Det är det formella namnet på EN17161. Standarden är resultatet av mandat 473 från EU-kommissionen. Mandatet har haft som mål att inkludera tillgänglighet med hjälp av en Design for All-metodik i relevanta standardiseringsaktiviteter för produkter, varor och tjänster.

Om EN17161 på CEN / CENELEC-webbplats (på engelska), öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)