Funka & tillgänglighet

Funka har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Vår nära relation till brukarorganisationerna innebär en unik kvalitetskontroll och förankring.

Vi har kontor i Stockholm och Oslo och kunder över hela världen. Funka är en av grundarna till den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP.

Tillgänglighet i allt 

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt; webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information.

Tillgänglighet - på vetenskaplig grund

Våra rekommendationer bygger på internationella riktlinjer, praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Cirka 20 procent av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel och vi samarbetar med flera ledande universitet.

Standardisering av tillgänglighet

Genom förtroendeuppdrag och standardiseringsarbete sätter Funkas arbete normer för utveckling och analys samt utformar krav vad gäller tillgänglighet. På uppdrag av EU-kommissionen har vi bland annat utarbetat kontrollmetodik och mätt status på webbtillgänglighet i alla EU:s medlemsländer samt Norge, USA, Kanada och Australien.

Vi arbetar aktivt med standardisering på nationell nivå i Sverige och Norge samt internationellt och på EU-nivå där vi bland annat har bidragit till gemensamma europeiska krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling i EN301549.

Ledande i tillgänglighet på webben

Funka har på uppdrag av W3C genomfört den auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 till svenska och våra experter anses vara världsledande inom webbtillgänglighet.

Funka är EPiServer Solution Partner, Microsoft Partner och Adobe Certified Training Provider. Vi står bakom Funkaportalen, en mötesplats för funktionshinderfrågor.

Bolagsfakta Funka

  • Styrelsens säte: Stockholms län
  • Styrelsen består av: Lennart Engelhardt (ordförande) och Johan Kling
  • Organisationsnummer: 559143-6026