Testpanel

Vill du bidra till ett tillgängligare samhälle? Som testperson hos Funka är du med och gör samhället mer inkluderande, ett användartest åt gången!

Det finns alltid något nytt att testa!

Funka testar tillgängligheten på webbplatser, säkerhetssystem, bankomater, lokaler, skyltar och parker. Testerna äger rum på huvudkontoret i Stockholm, ute på stan, hos kund eller hemma hos dig – allt beroende på hur och vad som ska testas. Funka arbetar för ett mer inkluderande samhälle där alla ska kunna vara delaktiga på sina villkor, därför är det viktigt att testa tillgängligheten på så mycket som möjligt!

Hur lång tid det tar varierar beroende på vad som ska granskas av Funkas testpanel. Eftersom att vi testar den faktiska tillgängligheten krävs ingen förberedelse från din sida. Vi vill att du kommer som du är och berättar hur det funkar – på riktigt!

Funkas policy är att våra testpersoner alltid ska få betalt och att man alltid ska få ta del av resultatet av sitt arbete.

Är tillgänglighet lika viktigt för dig som det är för oss?

Då ska du anmäla dig till vår testpanel! Du kan använda formuläret här på sidan, skicka e-post eller ringa till oss. Kontaktuppgifterna hittar du efter formuläret.

Vad händer sen?

Funka kommer kontakta dig för att berätta mer om testpanelen och för att få mer information om dig. Funka strävar efter en stor testpanel med variation när det kommer till ålder, kön, teknikvana, utbildningsnivå, etnicitet, geografisk hemvist och funktionsnedsättning. När ett passande användartest dyker upp kommer Funka kontakta dig igen för att se om du vill delta.

Dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning, GDPR, innebär att alla personer i Sverige har rättigheter som vi måste uppfylla när vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att göra ändringar, eller begära radering av dina uppgifter. Du gör det enklast genom att kontakta oss på kontakt@funka.com

Intresseanmälan för testpanel

Kontakt

Johan Kling

Titel: Operativ- och kvalitetschef

johan.kling@funka.com (Johan Kling)

+46 8 555 770 62 (Johan Kling)