Funka Digital Inclusion Award - Offentlig sektor 2024

Sverige ska inte bara delta i arbetet med digital tillgänglighet; Vi ska leda utvecklingen och vara en förebild som det mest digitalt inkluderande landet i Europa.

Funka utmanar offentliga Sverige

Med Funka Digital Inclusion Award utmanar tillgänglighetföretaget Funka den offentliga sektorn i Sverige att bli bäst på digital tillgänglighet i Europa. Funka Digital Inclusion Award, är en tävling som ska inspirera, utbilda och stödja offentliga organisationer i deras strävan att bli mer digitalt tillgängliga för alla Sveriges medborgare. Den 23 september 2024 hyllas de offentliga aktörer som kommit längst i sin utveckling, samt de som gjort störst framsteg under tävlingsperioden.

Funkas budskap till den offentliga sektorn är tydligt: "Låt oss tillsammans kraftsamla för att skapa ett mer tillgängligt digitalt Sverige där alla kan delta på lika villkor, säger Lennart Engelhardt, VD Funka.

Mer än bara en tävling

Funkas syfte med Funka Digital Inclusion Award är att det ska vara mycket mer än bara en tävling. Det är en lärande process och en gemenskap där alla kan vara med. Genom att delta i tävlingen kommer organisationer att få tillgång till värdefull kunskap och insikter som kommer att vägleda dem i deras tillgänglighetsresa mot en mer inkluderande digital närvaro. "Alla får vara med, och alla vinner" – tävlingen belyser vikten av framsteg och uppmuntrar deltagande oavsett startnivå och mognad av digital tillgänglighet.

Vad händer i tävlingen?

Hur utses vinnarna?

Juryn har i uppdrag att identifiera fyra finalister och tillkännage vinnaren den 23 september. Vid samma prisutdelning omnämns också de fem organisationer, årets Kometer, som gjort de främsta framstegen i digital tillgänglighet sedan första mätningen.

Den som vinner hela tävlingen har visat att de både genomfört aktiviteter så att deras webbplats håller en hög nivå av digital tillgänglighet enligt lagkraven samt att de arbetar strategiskt för att integrera mognaden kring digital tillgänglighet i hela organisationens processer och kultur.

Vad händer under tävlingen?

Tävlingen lanserar den 14 mars och för att hitta och utse de olika vinnarna kommer olika steg genomföras dels av deltagande organisationer och dels av Funka. Från det att deltagarna anmält sig kommer de att successivt få korta och viktiga uppgifter att genomföra i form av att svara på frågor. De får också löpande återkoppling på resultat från nedlagt arbete.

Funka kommer att mäta teknisk status, göra kvalitativa och kvantitativa analyser på insamlat data och annat statistiskt material. All data sammanställs löpande och succesivt minskas antal potentiella vinnare till dess att 10 stycken finns kvar för djupare intervjuer och fullständiga analyser mot lagkrav. Resultaten från allt arbete presenteras för tävlingens enväldiga jury, som har till uppdrag att först utse de fyra finalisterna som presenteras i mitten av augusti, för att sedan utse en slutlig vinnare till den 23 september.

25 april är sista datum för att anmäla sig till Funka Digital Inclusion Award. 

Varför ska de offentliga aktörerna delta?

  • De som deltar får chansen att bli uppmärksammade för sitt arbete inom digital tillgänglighet på en nationell, och potentiellt även europeisk nivå. Att bli erkänd i Funka Digital Inclusion Award fungerar som en kvalitetsstämpel och stärker organisationens rykte och trovärdighet.
  • Tävlingen sätter fokus på digital tillgänglighet och ger de som arbetar internt möjlighet att sätta upp och synliggöra mätbara mål. Genom spännande kommunikation kan alla inom organisationen följa de framsteg som görs och därmed öka kunskapen och förändra kulturen.
  • Att delta betonar organisationens engagemang och sätter fokus på socialt ansvar för en mer inkluderande samhällsstruktur där varje individ har lika tillgång och möjligheter i det digitala landskapet.
  • Organisationerna får både en chans att inspirera andra med sina egna framsteg och innovationer inom digital tillgänglighet, samt får möjlighet att bli inspirerade av andra aktörers arbeten och lösningar.

 

Är ni en aktör inom svensk offentlig sektor och omfattas av DOS-lagen?

Hämta er rapport idag och delta i Funka Digital Inclusion Award