Christer Janzon

Titel: Tillgänglighetsexpert & Utvecklare

Christer är tillgänglighetsexpert med över 20års erfarenhet av att granska olika gränssnitt oavsett enhet.

Eftersom Christer både är certifierad Web Accessibility Specialist (WAS) och Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) genom International Association of Accessibility Professionals (IAAP) så får han automatiskt titeln Certified Professional in Web Accessibility (CPWA).

Kunduppdragen har blivit många genom åren, både när det gäller privata företag och offentliga organisationer.

Ett urval är:Uloba – Independent Living Norge SA, UDI - Utlendingsdirektoratet Norge, flera av de stora bankerna i Sverige samt över 50 kommuner runt om i landet.