Certifiering IAAP - förberedande kurser

Planerar du att certifiera dig inom tillgänglighet genom International Association of Accessibility Professionals (IAAP)? Våra experter lär dig det du behöver kunna inför examensprovet. Funkas lärandemodell kombinerar inspelat material med lärarledda lektioner. Det ger dig de bästa förutsättningarna att vara väl förberedd inför provet.

Översikt

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) är en internationell medlemsorganisation som har som mål är att bygga upp yrkeskunskaper inom tillgänglighet och stödja organisationer som införlivar tillgänglighet i infrastruktur, tjänster och produkter.

IAAP erbjuder flera certifieringsalternativ som passar kandidaternas yrkesprofiler, planer och karriärvägar. Certifieringsproven går att göra över hela världen under återkommande tentamensperioder.  

Funka är ackrediterade av IAAP

Funka är stolta över att vara en av endast tre utvalda IAAP-ackrediterade leverantörer av förberedande kurser globalt. Det innebär att vi får erbjuda kurser som lär ut de kunskaper och färdigheter som IAAP har fastställt som lärandemål fär examensproven.  

On-demand + Live  

Funkas lärandemodell skiljer sig från mängden. Våra certifieringsförberedande kurser består av en inledande grund av inspelat innehåll som är tillgängligt on-demand när det passar dig. Därefter följer två lärarledda live-sessioner som är inriktade på övning och tips.  

Funka erbjuder förberedande kurser för tre av IAAP:s certifieringar som täcker specifika roller inom tillgänglighet.

CPACC-certifiering - förberedande kurs

Funka erbjuder en förberedande kurs för dig som vill bli Certified Professional in Accessibility Core Competencies (CPACC) , en grundläggande internationell kvalifikation inom tillgänglighet som utfärdas av International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

WAS-certifiering - förberedande kurs

Arbetar du med tekniska detaljer kring tillgängliga webblösningar? Har du 3-5 års erfarenhet? Certifieringen som Web Accessibility Specialist (WAS) genom Association of Accessibility Professionals (IAAP) ger konkurrensfördelar. Gå en förberedande kurs på Funka!

ADS-certifiering - förberedande kurs

Certfiering som Accessible Document Specialist (ADS) bevisar att du har expertkunskaper inom tillgängliga dokument. En förberedande kurs på Funka ger dig bra förutsättningar att klara examensprovet. ADS utfärdas av International Association of Accessibility Pofessionals (IAAP).