Om Funka Academy

Tack för att ni vill veta mer om oss på Funka Academy men framförallt för att ni inser vikten av utbildning inom digital tillgänglighet - för att uppfylla lagkrav och för att en hög kompetensnivå inom tillgänglighet stärker ert erbjudande. Välkommen på en läranderesa med slutmålet att era digitala tjänster ska nå ut till alla oavsett förmåga.


Varför är kunskap om digital tillgänglighet viktig?

Allt framgångsrikt tillgänglighetsarbete börjar med kunskap. Funka är marknadsledande på området digital tillgänglighet med över 20 års erfarenhet. Vi vet att kunskap är den bästa, enklaste och snabbaste vägen till ett effektivt tillgänglighetsarbete. 

Funka Academy erbjuder Sveriges mest omfattande utbildningsutbud inom digital tillgänglighet, från grundläggande kurser till avancerade program för specialister. Genom erfarenhet, forskning och innovation, samt inte minst med digitala lösningar i absolut framkant, skapar vi ständigt ny kunskap till nytta för dig.


Effektivt lärande för yrkesverksamma med hjälp av AI 

Vi har vänt på klassrummet! Hos oss får kursdeltagaren alltid tillgång till kursmaterial och inspelade filmer direkt efter anmälan. För att få snabba kunskaper och på bästa sätt kunna förbereda sig inför kommande lärarledda lektioner. Lektionerna kan då i högre grad ägnas åt fördjupning, tillämpning och diskussion.

Denna modell, som kallas för omvänt klassrum eller flipped learning, säkerställer att alla deltagare når kursmålen och får kunskaper inom tillgänglighet som direkt kan användas i det praktiska arbetet.

Funka Academys version av flipped learning är AI-driven. Vi samarbetar med ledande aktörerna och våra kurser ges på de främsta plattformarna. Allt för att göra lärandet effektivt, och anpassat efter varje deltagares individuella behov av kompetens.    


Två pedagogiska leveransformer ger grunder, fördjupning och tillämpning

 

Kurser on-demand via digital plattform

Vi har samlat alla våra kurser om tillgänglighet på en digital lärplattform. Kurserna består av inspelade filmer och kompletterande digitalt material. De är tillgängliga on-demand, det innebär att medarbetare i din organisation alltid har relevant och uppdaterad kunskap nära till hands. Kunskap som de kan ta del av i egen takt – när och var de vill.

Live-sända kurspass

Funka Academys live-sända kurspass ger möjlighet att höja medarbetarnas teoretiska och praktiska kompetens ytterligare. Passen utgör en fortsättning och påbyggnad till de inspelade grundkurserna. De vänder sig till individer och arbetsgivare som uppskattar värdet av att interagera med föreläsare, handledare och kollegor i realtid.


Vi är globala 

Funka Academy är en global aktör inom utbildning. Våra kunder finns i hög grad utanför Sverige. Vi levererar kurser inom tillgänglighet på olika språk och via olika kanaler.


Öppet kursutbud eller anpassat?

Funka Academy erbjuder ett omfattande öppet utbud av utbildning inom tillgänglighet. Men vi vet också att många kunder har särskilda önskemål med utgångspunkt i de egna kompetensbehoven. Ofta innebär det att ett större antal medarbetare behöver breda kunskaper på introduktionsnivå. För experter, specialister, chefer, med flera, efterfrågas djupare kompetens inom nischade områden.

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa just er organisation med kompetenshöjande insatser inom digital tillgänglighet. 


Kontakta oss 

Kontakta gärna oss på Funka Academy för att diskutera kompetensutveckling inom digital tillgänglighet.