Anpassad kundutbildning

Vill ni öka er konkurrenskraft genom att bli bättre på digital tillgänglighet? Funka Academy har helhetslösningar för moderna företag och organisationer som ser kompetensutveckling som ett självklart medel för att nå affärs- eller verksamhetsmål. Vi kan skräddarsy utbildningsinsatser alternativt kan ni göra ett eget urval från vårt ordinarie kursutbud till mycket förmånliga villkor. Låt era behov och önskemål styra!

Anpassad utbildning för er

Funka Academy har lång erfarenhet av att möta specifika önskemål och behov hos företag, organisationer, myndigheter och kommuner när det gäller kompetensutveckling inom digital tillgänglighet.

Ett samarbete inleds oftast med en diskussion avseende kundens kompetensbehov som utmynnar i en plan för den skräddarsydda  utbildningsinsatsen. Vi kan genomföra utbildning hos kunden, i Funkas lokaler, online eller kombinera olika leveransformer. 


Gör ett eget urval från vårt kursutbud 

Vi inser att kunder oftast har behov av en kombination av olika kurser och kurspaket med utgångspunkt i de egna kompetensbehoven. Ofta innebär det att ett större antal medarbetare behöver breda kunskaper på introduktionsnivå. För experter, specialister, chefer, med flera, efterfrågas djupare kompetens inom nischade områden.

Vi erbjuder möjligheten att göra ett eget urval från vårt utbud av kurser och kurspaket. 

Upp till 90% rabatt 

Funka Academy premierar kunder som tar ett helhelhetsgrepp om sin kompetenssatsning. Vi ger följande rabatter. 

Paketrabatt 

Vid beställning av kurspaket - förpackade kurser som är relevanta för en viss yrkesroll - utgår en betydande rabatt jämfört med ordinarie pris per kurs.  

Volymrabatt 

Kunder som anmäler minst 10 medarbetare till kurser och/eller kurspaket får volymrabatt. Urvalet är helt fritt, välj samma kurs/kurspaket eller 10 olika!  

Genom att kombinera paket- och volymrabatter får organisationer ända upp till 90% rabatt på ordinarie kurspris. Ladda ner vår interaktiva prislista,  simulera olika urval och se totalpriset. 

Ladda ner material och simulera pris

Kurser och avgifter 2024 - broschyr (PDF)

Interaktiv prislista 2024 (Excel)


Certifiering genom IAAP

Fler och fler av våra kunder efterfrågar möjligheten att certifiera medarbetare inom tillgänglighet genom International Association of Accessibility Professionals (IAAP) Certifierade medarbetare utgör en konkurrensfördel vid upphandlingar, i uppdrag och projekt. 

Funkas förberedande certifieringskurser förmedlar på ett inspirerande och tydligt sätt vilken kunskap som behövs att uppnå  godkänt resultat på examensproven. Kurserna kan med fördel inkluderas i urvalet. 


Ytterligare anpassning och integration

Funka Academy erbjuder en rad möjligheter till ytterligare anpassningar, exempelvis kan kunder sätta sin egen prägel på inspelade filmer genom varumärkesidentitet, anpassat innehåll och referensmaterial, egna introduktioner, med mera. 


Erbjudande för kunder med över 200 användare

Funka Academy erbjuder en spännande möjlighet för kunder med fler än 200 användare. Med verktyget SCORM (Shareable Content Object Reference Model) är det möjligt att migrera kurser mellan olika LMS (Learning Management Systems).

Med en SCORM-koppling görs Funka Academys inspelade kurser tillgängliga för medarbetere i kundorganisations egen LMS.


Språkversioner 

Funka Academy levererar kurser i tillgänglighet på olika språk till globala kunder. Genom våra innovativa AI-lösningar ges våra kunder möjlighet att välja ett eller flera språk utifrån de egna behoven. 


Kontakta oss 

Kontakta gärna oss på Funka Academy för att diskutera kompetensutveckling inom digital tillgänglighet.