Kurser inom yrkeshögskolan (YH)

Digital tillgänglighet och inkludering är mer aktuellt än någonsin. Vi är glada över att Myndigheten för yrkeshögskolan återigen har gett Funka Academy förtroendet att erbjuda två korta YH-utbildningar. Målgruppen är yrkesverksamma. Studierna, som är avgiftsfria, sker på halvfart under en termin. Studiestart 9 september 2024. Välkommen att ansöka!

Inkluderande kommunikation & publicering

Denna korta YH-utbildning över en termin vänder sig till dig som arbetar med webbpublicering och/eller digital kommunikation. Den ger särskild kompetens inom digital tillgänglighet som du har nytta av i din yrkesroll.

Tillgänglighetssäkring av dokument

Genom att skapa tillgängliga och inkluderande digitala dokument med hänsyn till innehåll, struktur och bilder ges alla tillgång till samma information. Denna korta YH-utbildning riktar sig till dig som vill ha kunskaper om hur dokument görs tillgängliga.